Nowe obrączki

Po pierwszych zamówieniach od klientów w maju 2011 roku wprowadziliśmy specjalne obrączki (tymczasowo) dla średniej wielkości piskląt gatunków takich jak: duże mewy, rybitwy, głuptaki, itp Pierścienie są wykonane przy użyciu bardzo cienkiego (0,15 – 0,40 mm) z tworzywa sztucznego. Jest to rodzaj obrączki, która może być regulowana, jak pisklę rośnie. Oferujemy je w prostych kolorach, a także z numerami / literami.


Na początku 2011 roku wprowadziliśmy nowy rodzaj kolorowych obrączek dla kormoranów (Phalacrocorax carbo). Są owalne, średnica wewnętrzna 20 x 14,5 mm i wysokość 35 mm.

  • Pomimo formie owalnej, napisy są zawsze czytelne.
  • Łatwy do zamontowania na stopie.
  • Łącznie z nową czcionką OCR.

W 2010 roku wprowadziliśmy nowy rodzaj kolorowych obrączek z małymi czcionkami. Duże napisy mogą być odczytywane przez teleskop z bardzo daleka, od 300 – 400 metrów (dla dużych mew, czapli, czy bocianów) oraz od 400 – 500 metrów (dla żurawi czy flamingów). Dla tego typu obrączek dodaliśmy mały napis łącznie z adresem ośrodka, e-mail, itp, więc tego typu obrączka może zastąpić dodatkową metalowy pierścień i będzie stosowana jako jedyna, pełna obrączka funkcjonalna, dodatkowo bardzo dobrze czytelna.

Obrączki te są wykonywane przy użyciu nowego specjalnego materiału PMMA (akryl) są bardzo mocne, odporne na UV, i można je stosować w niskich temperaturach (-30 ° C),  i wysokich (+ 80 ° C). Test na ścieranie to nawet 30-40 lat.

After the first orders from our clients in May 2011 we have introduced a special temporary rings for ringing medium sized species chicks like: gulls, large terns, gannets, etc. Rings are made using very thin (0.15 – 0.40 mm) plastic. This is the type of ring that can be adjusted as the chick grows. We offer them in plain colours and also in numbered/lettered version.


In the begining of 2011′ we have introduced a new type of colour rings for Cormorants (Phalacrocorax carbo). There are oval shaped, internal diameter 20 x 14,5 mm and 35 mm height rings.

  • Despite oval form, rings are always readable.
  • Unbend ring is easy to fit on the tarsus throught the foot.
  • Such ring with new OCR font.

In 2010 we have introduced a new type of colour rings with small fonts/characters.
The large characters can be read by telescope from very far distance, from 300 – 400 meters (for large gulls, herons, storks rings) and from 400 – 500 meters (for cranes, flamingos rings).

For this type of rings we have added a small inscription including the address of centre, e-mail, etc., so this ring type can replace the additional metal ring and will be applied as a sole, full functional ring, further very good readable in the field. These rings are made using new special PMMA (acrylic) material, are very strong, UV, low temperature (to -30°C), hight temperature (to +80°C) resistant. After tests the expected wear resistance is 30-40 years life time.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

© 2008 - 2018 INTERREX-RINGS Sp. z o.o.

Log in with your credentials

Forgot your details?