Nowe obrączki

Po pierwszych zamówieniach od klientów w maju 2011 roku wprowadziliśmy specjalne obrączki (tymczasowo) dla średniej wielkości piskląt gatunków takich jak: duże mewy, rybitwy, głuptaki, itp Pierścienie są wykonane przy użyciu bardzo cienkiego (0,15 – 0,40 mm) z tworzywa sztucznego. Jest to rodzaj obrączki, która może być regulowana, jak pisklę rośnie. Oferujemy je w prostych kolorach, a także z numerami / literami.


Na początku 2011 roku wprowadziliśmy nowy rodzaj kolorowych obrączek dla kormoranów (Phalacrocorax carbo). Są owalne, średnica wewnętrzna 20 x 14,5 mm i wysokość 35 mm.

  • Pomimo formie owalnej, napisy są zawsze czytelne.
  • Łatwy do zamontowania na stopie.
  • Łącznie z nową czcionką OCR.

W 2010 roku wprowadziliśmy nowy rodzaj kolorowych obrączek z małymi czcionkami. Duże napisy mogą być odczytywane przez teleskop z bardzo daleka, od 300 – 400 metrów (dla dużych mew, czapli, czy bocianów) oraz od 400 – 500 metrów (dla żurawi czy flamingów). Dla tego typu obrączek dodaliśmy mały napis łącznie z adresem ośrodka, e-mail, itp, więc tego typu obrączka może zastąpić dodatkową metalowy pierścień i będzie stosowana jako jedyna, pełna obrączka funkcjonalna, dodatkowo bardzo dobrze czytelna.

Obrączki te są wykonywane przy użyciu nowego specjalnego materiału PMMA (akryl) są bardzo mocne, odporne na UV, i można je stosować w niskich temperaturach (-30 ° C),  i wysokich (+ 80 ° C). Test na ścieranie to nawet 30-40 lat.

After the first orders from our clients in May 2011 we have introduced a special temporary rings for ringing medium sized species chicks like: gulls, large terns, gannets, etc. Rings are made using very thin (0.15 – 0.40 mm) plastic. This is the type of ring that can be adjusted as the chick grows. We offer them in plain colours and also in numbered/lettered version.


In the begining of 2011′ we have introduced a new type of colour rings for Cormorants (Phalacrocorax carbo). There are oval shaped, internal diameter 20 x 14,5 mm and 35 mm height rings.

  • Despite oval form, rings are always readable.
  • Unbend ring is easy to fit on the tarsus throught the foot.
  • Such ring with new OCR font.

In 2010 we have introduced a new type of colour rings with small fonts/characters.
The large characters can be read by telescope from very far distance, from 300 – 400 meters (for large gulls, herons, storks rings) and from 400 – 500 meters (for cranes, flamingos rings).

For this type of rings we have added a small inscription including the address of centre, e-mail, etc., so this ring type can replace the additional metal ring and will be applied as a sole, full functional ring, further very good readable in the field. These rings are made using new special PMMA (acrylic) material, are very strong, UV, low temperature (to -30°C), hight temperature (to +80°C) resistant. After tests the expected wear resistance is 30-40 years life time.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

© 2008 - 2024 INTERREX-RINGS Sp. z o.o.

All rights reserved. Despite great attention to correctness of information on this website, content on this website does not constitute an offer within the meaning of Article 66 of the Civil Code par.1. This site uses cookies for enhancing your experience, calculating statistics and keeping track of user visits. You can change cookies policy or disable it in your internet browser settings.

or

Log in with your credentials

Forgot your details?